آخرین مطالب

محرم

محرم امدن محرم برای هر شیعه روز های خاصی است دیشب که در مسیر ارومیه به تهران بودم به این بیت فکر می کردم که:

ادامه مطلب »

معرفی کتاب :مغز و عشق

نام کتاب :مغز و عشق راهنمای ایجادرابطه امن در همسران با درک کارکردهای مغز نویسنده :دکتر استن تاکتین با مقدمه دکتر هارویل هندریکس ترجمه :

ادامه مطلب »

هر گلی نماد چیست؟

آفتابگردان این گل نماد زندگی طولانی و شاد، احترام و افتخار به شخص مقابل و نشان وفاداری نسبت به معشوق است. به همین دلیل آفتابگردان

ادامه مطلب »

  جملات تاثیر گذار عاشق شدن نمایش نهایت آزادی انسان است و عشق یعنی به جای منفعل زیستن ، فعال زندگی کردن به همین روی

ادامه مطلب »

ارتباط با من