انافورانویسی

محبت به آنچه تو را آزار می دهد سخت تر از انجام کار های غیر ممکن است 

محبت،به آنچه تو را به دوستانت دور می کند 

محبت ،به خار ها هم یک روز آنها را وادار به گل دادن می کند 

محبت  ، به هم نوع کاشت نهال دوستی در اجتماع است که نیاز به بودجه ندارد 

محبت ،به چشمان پر اشک براقی دانه های اشک را گران قیمت می کند

محبت به خواهر و برادر آجرهای خانه محبت برای آینده است

محبت ، بههیچ موجودی در این دنیا معدوم نمی شود

محبت به آفریده های خداوند نوعی قدر دانی از خالق است

محبت را نه برای آینده خود بلکه برای آینده فرزندانتان انجام بدهید

محبت خواهر و برادر مثل شکر و آب حل شده است که نمی توان جدا کرد و شیرین است تا ته باید نوشید

محبت را از چشمانش می توان فهمید ولی نمی توان آ ن را نادیده گرفت

محبت قلم برای ابراز و قدر دانی از صاحبش نوشتن زیبا و کلمات زیبا است

محبت من به او ،تو را از بین برد

محبت بی منت  مثل رایحه عطر فروش بدون هزینه است

محبت او را در قاب عکس هم می توان دید

محبت قاب گرفتنی نیست محبت عمل کردن و در قاب چشمان دیگران حس کردن است

محبت او به من مرواریدهای داخل صدف را بی اعتبار کرد

محبت مادر به فرزند مقدس ترین محبت است

 

 

 

اشتراک گذاری
دسته بندی ها
آخرین دیدگاه ها
آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.