ادامه انافورا (واژه نوشتن )

ادامه انافورا

نوشتن

نوشتن تنها واژه ای است که  فاصله ها را کم می کند

نوشتن ،راهی است برای ایجاد ارتباط

نوشتن ، برای ماندگار شدن

نوشتن تنها راه ثبت خود در هستی

نوشتن ، میتواند ما را به دنیای دیگران وارد کند

نوشتن بازی با حروف برای ساختن واژه ای جدید

نوشتن،میتواند تو را از دریای غم به دنیای امید وارد کند .

نوشتن ،بودن با کلمات در بیان احساسات

نوشتن ، همراه همیشگی خواندن

نوشتن ،رهبری لغات در راستای هدایت ذهن

نوشتن ، برای ماندن

نوشتن ،راهی به آنچه بیانش سخت است

نوشتن ، قبل از اندیشیدن راه به جایی نخواهی برد

نوشتن من را سبکتر از باد بهاری می کند

نوشتن من را محک میزند

نوشتن برای من دوست داشتنی ترین مهارت است

نوشتن مهارتهای دیگر راتحت حیطه خود قرار می دهد

نوشتن بدون مطالعه مانند ماشین بدون بنزین است

نوشتن نوشته های دیگران راهی برای بهتر یادگیری است

نوشتن ،ذهن را خلاق ، دانش را والا ،آموخته ها را پویا می کند

اشتراک گذاری
دسته بندی ها
آخرین دیدگاه ها
آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.