محرم

محرم

امدن محرم برای هر شیعه روز های خاصی است دیشب که در مسیر ارومیه به تهران بودم به این بیت فکر می کردم که:

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

این چه شمعی است که عالم همه پروانه اوست

سالهای سال این را خوندیم ، دیدیم و تکرا ر کردیم پیش خودم می گفتم واقعا عاشقی حسین را چه کسی درک کرده .؟اصلا عاشقی حسین چگونه و چیست ؟

آمدن محرم این عشق را برای همه که در مکتب او تربیت شده اند و در این مکتب حضور دارند روشن می کند بودن حضوری در روضه امام حسین فتیله این چراغ هدایت را در وجودت روشن تر می کند  و گرمای حرارت این شعله گرمای عشق را نم نم در هستی وجودت شعله ور می کند . بودن در روضه اقاکه تمام عشق ها به  اوختم می شود روضه نیست طراوت روح است شبنم سردی که در صبح بعد از مستی مجلس او عایدت می شود

هر کدام از واژه های بیت تاثیر خود را دارد

دیوانه : کلمه ای که هر کسی از شنیدن آن تداعی حالتی غیر عادی و شیرین عقل بودن را برای هر کسی می کند اما در مکتب حسین واژه معنا عوض کرده هویت خودش را از دست داده مفهومش بار معنایی متفاوتی پیدا کرده در بارگاه حسین دیوانه بودن معادل زایل شدن مشاعیر نیست به معنای زایل شدن عقل نیست . در مکتب حسین دیوانه بودن اوج عقلانیت است.

دیوانه حسین جنون مجنون را دارد مجنون دربار  حسین لیلی را در راه حسین یافته است دیده است و در آغوش کشیده است

دیوانه بودن در بار گاه بحر العشاق  عین عقلانیت است. عقل از درک این عظمت  در حیرت است جایی که عقل است عشق جایی ندارد و جایی که عشق است عقل توان ابراز را ندارد در بارگاه حسین عشق جولان می کند عقل خود را عاجزتر از آن می داند که بتواند تعبیر کند این واقعه را.

عقل کجا می تواند و چگونه توان آن را دارد که همراه عشق حسین شود و بتواند آن را تعبیر کند.  با بزرگان نشستن بزرگی می خواهد و با عاشقان همراه شدن عشق می خواهد  عشق واژه ای که هیچ عاقلی آن رادرک نمی تواند بکند.

.میدان برای زور آزمایی عقل و عشق میدان نبرد نتیجه معلوم است میدان برا ی عشق همیشه بازتر و فراخ تر است در دایره عشق ، عقل همیشه سر می خورد برای بودن در این میدان دیوانگی  حسین تنها موهبت و لطف خداست که نصیب هر کسی هم نمیشود

عاشق شوید برای چشیدن عشق بی همتای حسین .

عاشق شوید برای دیدن عشاقی که در روزگار از ازل تا ابد یگانه هستن .

عاشق شوید برای حس عشق و عاشقی بین حسین وخدا تا شاید نسیمی  از این رایحه  هستی بخش زندگی ابدی دهد برای گرفتاران این روزگار سر در گم .

عاشق شوید در در بار حسین عشق قیمت ندارد

عاشق شوید در بارگاه حسین عشق قیمتی تر از هر جای جهان است اصلاقیمت گذاری نمی توان کرد

 

 

اشتراک گذاری
دسته بندی ها
آخرین دیدگاه ها
آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.